Červenec 2011

Oddělovačky 2

27. července 2011 v 22:45 | Ininka

Oddělovačky 1

27. července 2011 v 22:45 | Ininka
Myspace Graphics, MySpace Glitter Graphics, MySpace Glitters, MySpace Goodies, Myspace Codes at www.MyGlitterSpace.com¨Myspace Graphics, MySpace Glitter Graphics, MySpace Glitters, MySpace Goodies, Myspace Codes at www.MyGlitterSpace.com
Cascada Everytime we touch

4. července 2011 v 14:32 | Ininka
ČESKY:
Stále slyším tvůj hlas, když spíš vedle mě
Stále cítím tvůj dotek v mých snech
Odpusť mi moje slabosti
Ale nevím proč
Bez tebe je těžké přežít

Protože kdykoliv se dotkneme
Dostávám ten pocit.
A kdykoliv se políbíme
Přísáhám, že bych mohla létat
Necítíš moje srdce, které bije rychle?
Chci, aby to trvalo
Potřebuju tě na svojí straně
Protože kdykoliv se dotkneme
Cítím klid.
A kdykoliv se políbíme
Dosáhnu na nebe
Neslyšíš moje srdce tak bít ?
Nemůžu tě nechat odejít
Chci tě ve svém životě

Tvoje paže jsou můj hrad
Tvoje srdce je mé nebe
Utírají slzy, které pláču
Dobré a špatné časy
Všechny jsme překonali
Zdviháš mě, když padám.

Protože kdykoliv se dotkneme
Dostávám ten pocit
A kdykoliv se políbíme
Přísáhám, že bych mohla létat
Necítíš moje srdce bít rychle?
Chci, aby to vydrželo
Potřebuju tě na svojí straně
Protože kdykoliv se dotkneme
Cítím klid
A kdykoliv se políbíme
Dosáhnu na nebe
Neslyšíš moje srdce tak bít ?
Nemůžu tě nechat odejít
Chci tě ve svém životě.

Protože kdykoliv se dotkneme
Dostávám ten pocit
A kdykoliv se políbíme
Přísáhám, že bych mohla létat
Necítíš moje srdce bít rychle?
Chci,aby to vydrželo
Potřebuju tě na svojí straně

Potřebuju tě na svojí straně
Protože kdykoliv se dotkneme
Cítím klid
A kdykoliv se políbíme
Dosáhnu na nebe
Neslyšíš moje srdce tak bít ?
Nemůžu tě nechat odejít
Chci tě ve svém životěI still hear your voice when you sleep next to me.


ANGLICKY:
I still feel your touch in my dreams (my dreams).
Forgive me my weakness,
But I don't know why,
Without you it's hard to survive.

'Cause everytime we touch,
I get this feeling.
And everytime we kiss,
I swear I could fly.
Can't you feel my heart beat fast?
I want this to last.
'Need you by my side.
'Cause everytime we touch,
I feel the static.
And everytime we kiss,
I reach for the sky.
Can't you feel my heart beat so?
I can't let you go.
'Want you in my life.

Your arms are my castle,
Your heart is my sky,
They wipe away tears that I cry (I cry).
The good and the bad times,
We've been through them all,
You make me rise when I fall.

'Cause everytime we touch,
I get this feeling.
And everytime we kiss,
I swear I could fly.
Can't you feel my heart beat fast?
I want this to last.
'Need you by my side.
'Cause everytime we touch,
I feel the static.
And everytime we kiss,
I reach for the sky.
Can't you feel my heart beat so?
I can't let you go.
'Want you in my life.

'Everytime we touch,
I get this feeling.
And everytime we kiss,
I swear I could fly.
Can't you feel my heart beat fast?
I want this to last.
'Need you by my side.
'Cause everytime we touch,
I feel the static.
And everytime we kiss,
I reach for the sky.
Can't you feel my heart beat so?
I can't let you go.
'Want you in my life.Cascada Bad Boy

4. července 2011 v 14:29 | Ininka
Anglicky
Remember the feelings, remember the day
My stone heart was breaking
My love ran away
This moments I knew I would be someone else
My love turned around and I fell

Be my bad boy, be my man
Be my week-end lover
But don't be my friend
You can be my bad boy
But understand
That I don't need you in my life again

Won't you be my bad boy, be my man
Be my week-end lover
But don't be my friend
You can be my bad boy
But understand
That I don't need you again
No I don't need you again

You once made this promise
To stay by my side
But after some time you just pushed me aside
You never thought that a girl could be strong
Now I'll show you how to go on

Be my bad boy, be my man
Be my week-end lover
But don't be my friend
You can be my bad boy
But understand
That I don't need you in my life again

Won't you be my bad boy, be my man
Be my week-end lover
But don't be my friend
You can be my bad boy
But understand
That I don't need you again
No I don't need you again

Česky
Pamatuju si ty pocity, pamatuju si ten den
Mé kamenné srdce se rozbilo
Má láska utekla pryč
V tu chvíli jsem věděla, že bych byla jen někým dalším
Má láska se obrátila a já spadla

Buď mým zlým hochem, buď mým mužem
Buď mým víkendovým milencem,
ale nebuď mým přítelem
Můžeš být mým zlým hochem,
ale pochop,
Že už tě v životě znovu nepotřebuju

Nechceš být mým zlým hochem, buď mým mužem
Buď mým víkendovým milencem,
ale nebuď mým přítelem
Můžeš být mým zlým hochem,
ale pochop,
Že už tě znovu nepotřebuju
Ne, už tě znovu nepotřebuju

Jednou jsi mi slíbil,
že zůstaneš na mé straně
Ale po nějakém čase jsi mě prostě odstrčil stranou
Nikdy sis nemyslel, že by holka mohla být silná
Teď ti ukážu, jak to půjde dál.

Buď mým zlým hochem, buď mým mužem
Buď mým víkendovým milencem,
ale nebuď mým přítelem
Můžeš být mým zlým hochem,
ale pochop,
Že už tě v životě znovu nepotřebuju

Nechceš být mým zlým hochem, buď mým mužem
Buď mým víkendovým milencem,
ale nebuď mým přítelem
Můžeš být mým zlým hochem,
ale pochop,
Že už tě znovu nepotřebuju

Ne, už tě znovu nepotřebuju


Groove Coverage - She

4. července 2011 v 14:27 | Ininka
Vím že to není nic od Cascady ale tuhle písničku miluju :D .... Doufám že se bude líbit :D
Anglicky:
She hangs out every day near by the beach
Havin' a HEINEKEN fallin' asleep
She looks so sexy when she's walking the sand
Nobody ever put a ring on her hand

Swim to the oceanshore fish in the sea
She is the story the story is she
She sings to the moon and the stars in the sky
Shining from high above you shouldn't ask why

She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh, she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world

She puts the rhythm, the beat in the drum
She comes in the morning and the evening she's gone
Every little hour every second you live
Trust in eternity that's what she gives

She looks like Marilyn, walks like Suzanne
She talks like Monica and Marianne
She wins in everything that she might do
And she will respect you forever just you

She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh, she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world

She is so pretty all over the world
She is so pretty
She is like you and me
Like them like we
She is in you and me

She is the one that you never forget
She is the heaven-sent angel you met
Oh, she must be the reason why God made a girl
She is so pretty all over the world

(She is the one) She is the one
(That you never forget) That you never forget
She is the heaven-sent angel you met
She's the reason (oh she must be the reason) why God made a girl
She is so pretty all over the world (oh...)

Na na na na na ….

Česky:
Potlouká se kolem každý den u pláže
Mívá Heineken a usíná
Vypadá sexy když prochází po písku
Nikdo nikdy nedal prsten na její ruku

Plavat ke břehu, rybařit moře
Ona je příběh, příběh je ona
Spívá měsíci, hvězdám a obloze
Září z výšky, nesmíš se ptát proč

Ona je ta na kterou nikdy nezapomeneš
Ona je anděla seslaný z nebes, kterého si potkal
Oh ona musí být důvodem proč bůch stvořil holku
Ona je tak krásna, na celém světě

Dává rytmus, tempo v bubnech
Přijde ráno, v noci je pryč
Každou malou hodinu, každou vteřinu kdy žiješ
Věř ve věčnost, to je to co dává

Vypadá jak Marilyn, chodí jak Susanne
Mluví jako Monica a Mary-Ann
Vítězí ve všem co by mohla
A bude tě respektovat, navždy jen tebe

Ona je ta na kterou nikdy nezapomeneš
Ona je anděla seslaný z nebes, kterého si potkal
Oh ona musí být důvodem proč bůch stvořil holku
Ona je tak krásna, na celém světě

Je tak krásná, na celém světě
Je tak krásná
Je jako ty a já, jak oni, jak my
Ona je v tobě a ve mě

Ona je ta na kterou nikdy nezapomeneš
Ona je anděla seslaný z nebes, kterého si potkal
Oh ona musí být důvodem proč bůch stvořil holku
Ona je tak krásna, na celém světě
Cascada „A Never ending Dream

3. července 2011 v 10:49 | Ininka
Anglicky:
I'm waiting for the night drifting away
On the waves of my dreams to another day
I'm standing on a hill and beyond the clouds
The winds blowing still and catching my doubts
I'm hunting on the night the slave to my dream an illustrated seen decends in the sleep
We're playing for the fights emotional games
I'm turning off my eyes and hiding my shame

A neverending dream a dream of you I believe I received a sign of you
tonight I want to hide my feelings too
as you do and I want to be with you

I'm waiting for the night drifting away on the waves of my dreams to another day
I'm standing on a hill and beyond the clouds the wind's blowing still and catching my doubts

I'm watching all the flowers dyeing away
inheated breath of life at the dawning day I'm waking up in spring and kissing your face the sweet imoving thing I feel your imbrace

A neverending dream.......

A Neverending dream a dream of you
I beleive I received a sign of you tonight I want to hide my feelings too as you do and I want to be with you

Česky:
Čekám na noc uplavat
Na vlnách mých snů na jiný den
Stojím na kopci a za mraky
Vítr fouká stále a chytání mé pochybnosti
Jsem na lov v noci otrok můj sen ilustrace vidět decends ve spánku
Hrajeme pro zápasy emocionální hry
Já jsem vypnul jsem oči a schovává mé hanbě

nekonečný sen si myslím, že jsem dostal znamení z vás
Dnes večer chci skrýt své pocity příliš
jako vy a já chci být s tebou

Čekám na noc uplavat na vlnách mých snů na jiný den
Stojím na kopci a za mraky se vítr fouká stále a chytání mé pochybnosti

Já jsem sledoval všechny květiny barvení pryč
na vytápěný dech života na svítání den jsem probuzení na jaře a líbat tvou tvář sladkou i pohiblivé,věci, já cítím tvoje rovnátka

nekonečný sen.......

Nekonečný sen, sen o vás
Věřím, že jsem dostal znamení z vás dnes v noci chci také skrýt své pocity jako vy a já chci být s tebou